Cаба? жоспары. Дене т?рбиесі п?ні — физкультура, уроки

Cаба? жоспары. Дене т?рбиесі п?ні - физкультура, уроки Реферат

Дене т?рбиесі саба?тарын ба?ылау — физкультура, прочее

Дене т?рбиесі саба?ын ба?ылау ж?ргізу ?лгісі. 6 б?лімнен т?рады. Б?л ба?ылау 1 саба?ты жан-жа?ты талдау?а тиімді. О?ушыларды? саба??а ?атысуынан бастап м??алімні? саба?ты ая?тауына дейін ба?ылау енгізілді. 

Жоспары:
1. Дене т?рбиесіні? ма?ызы мен міндеттері.
2. Дене т?рбиесі, мазм?ны, ба?дарламасы.
3. Бастауыш сыныпта?ы дене шыны?тыру саба?тары.
4. Сыныптан тыс ж?мыстар.
5. Т?ртіп.
6. Салауатты ?мір салты. (П.Иванов ж?йесі).

1. О?ушылар дене-бітіміні? д?рыс дамуы, денсаулы?ыны? ны?аюы, ж?мыс ?абілетіні? артуы сырт?ы ортаны? ?олайсыз жа?дайларына ?арсы т?ру?а ы?пал етеді. Жа?сы денсаулы? -адамны? е?бек ж?не ?о?амны? іс-?рекетке жемісті ?атысуыны? ма?ызды кепілі. О?ушыларды? денсаулы?ына ?ам?орлы? жасау?а бізді? ?о?амымыз мейлінше м?дделі. Саба?тарда, саба?тан тыс уа?ытта, спорт секцияларында дене т?рбиесін к?н сайын ?йымдастырып, ?олайлы жа?дайлар жасау ?ажет.

Дене тарбиеси сабак жоспары

Дене тәрбиесі сабағының мазмұндама жоспары.

Мұғалімнің аты жөні:

Сынып:

Өтетін орны:Спорт алаңы. Өтетін уақыты:

-тоқсан.Сабақ №

Сабақ тақырыбы: Жеңіл атлетика. Төменгә және жоғарғы сөре.

Сабақ мақсаты: 1. Ж.а. арқылы жылдамдық,күштілік қабілеттерін дамыту

2. Сөре туралы жалпы түсінік беру..

3. Жылдамдық, ептілік, төзімділік сапасын арттыру.

Сабақтың тәрбиелік мәні.Ерік-жігер,денсаулық, адамгершілік қасиеттерін дамыту.

Құрал-жабдықтар:Доптар, ыcқырық, өлшегіш,сөрелік тіреуіш.

Сабақтың мазмұны, мақсаты.

Жүктеме

мөлшері.

Әдістемелік

нұсқаулар,

Кіріспе-даярлық бөлімі 10-15 мин.

Қатарға тұру.Сәлемдесу.Ән ұран айту.Түгелдеу. Оң-ға,сол-ға, ай-нал бұйрықтарын орындау.

Жүрудің түрлер і/аяқтың ұшымен, өкшемен, табан-ның сыртқы,ішкі қырымен.

Жәйлап 5-минут жүгіру.

Ж.Д.Ж.

1. Н.Т.Басты 1-4 оңға, 5-8 солға айналдырамыз.

2. Н.Т. Белді 1-4 оңға, 5-8 солға айналдырамыз.

3. Н.Т.Аяқ иық кеңдігінде,қол иықта ,қолды 1-4 алға, 5-8 артқа айналдырамыз.

4.Н.Т. Аяқ иық кеңдігінде, оң және сол аяққа иілу.

5.Н.Т. Қол белде. Отырып, тұру./отырғанда қолды алға созамыз.

6.Н.Т. Қол белде.

1-4-екі аяқпен секіру. 5-8 оң аяқпен секіру.

9-12 сол аяқпен секіру.

2-3 мин.

5-мин

4-5 рет.

5-6 рет

4-5 рет.

5-6 рет.

8-10рет.

6-8 рет.

.Спорттық киімге көңіл бөлу. Денені түзу ұстау.

Денені еңкеймей тік ұстау керек.

Ара қашықтықты сақта.

Асықпай дұрыс орындау керек.

Cаба? жоспары. Дене т?рбиесі п?ні - физкультура, урокиCаба? жоспары. Дене т?рбиесі п?ні - физкультура, урокиCаба? жоспары. Дене т?рбиесі п?ні - физкультура, уроки

Иілгенде тізе бүгілмеу керек.

Cаба? жоспары. Дене т?рбиесі п?ні - физкультура, урокиCаба? жоспары. Дене т?рбиесі п?ні - физкультура, урокиCаба? жоспары. Дене т?рбиесі п?ні - физкультура, уроки

Негізгі бөлім 25-30 мин.

Төменгі және жоғарғы соре.

Төменгі сөреге тұруды үйрету

барлығы бірге қайталау

2-3 оқушыдан жүгіру

Жоғары сөреге тұруды үйрету

барлығы бірге қайталау

2-3 оқушыдан жүгіру

«Кім жылдам» ойынын ойнау

5-мин.

5-мин.

5-мин

5-мин

7-8мин.

Техникалық қауіпсіздік ережесін сақтау.

1-ші қадам қысқа және-де жылдам болуы шарт.

Cаба? жоспары. Дене т?рбиесі п?ні - физкультура, уроки

Қортынды

бөлім 5-7 мин.

Оқушыларды саппен жүргізіп, терең тыныс алуын реттеу жаттығуларын жасау. Жоспарланған тақырыпты орындап, сабақты қортындылау.Журналға, күнделікке баға қою.Үй тапсырмасын беру. Ұйымдасқан түрде киім ауыстыратын бөлмеге бару.

5-7 мин.

Ү.Т.

Отырып тұру.15-20.

Рефераты:  Экологические проблемы энергетики - Экология - KazEdu.kz
Оцените статью
Реферат Зона
Добавить комментарий