Історія появи праці І

Історія появи праці і

Нажав на кнопку «Скачать архив», вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.

Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку «Скачать архив»

 • Дослідження творчості Івана Дзюби, видатного українського публіциста та громадського діяча, аналіз сфери його публіцистичної діяльності. Праця «Інтернаціоналізм чи русифікація?» як ідейна опора для борців за духовну і політичну незалежність України.

  курсовая работа [46,5 K], добавлен 30.10.2021

 • Загальний огляд творчості авторів новітньої української дитячої літератури; жанри, історична тематика, безпритульність. Проблемна творчість Олександра Дерманського. Образ дитинства для Марини Павленко та Сергія Дзюби. Щирість у творах Івана Андрусяка.

  реферат [28,5 K], добавлен 28.02.2021

 • Вплив видатного українського письменника Івана Франка на розвиток літературно-мовного процесу. Теоретичні та методологічні засади дослідження метафори й метонімії. Метафора та метонімія як засоби змалювання Івана Вишенського в однойменній поемі І. Франка.

  курсовая работа [65,0 K], добавлен 24.07.2021

 • Навчання Івана Франка у дрогобицькій «нормальній школі» та на філософському факультету Львівського університету. Перший арешт І. Франка та інших членів редакції журналу «Друг». Робота в прогресивної на той час польській газеті «Кур’єр Львовський».

  презентация [1,6 M], добавлен 11.12.2021

  Рефераты:  Курсовая работа: Система баз данных MS Access -
 • Навчання Б. Олійника на факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Праця у редакціях газети «Молодь України», журналів «Ранок», «Дніпро», «Вітчизна». Перша збірка лірики «Б’ють у крицю ковалі». Відзнаки і нагороди Б. Олійника.

  презентация [69,1 M], добавлен 04.04.2021

 • Літературно-критична спадщина миколи євшана

  Код роботи: 3687

  Вид роботи: Реферат

  Предмет: Літературознавство

  Тема: Літературно-критична спадщина Миколи Євшана

  Кількість сторінок: 14

  Дата виконання: 2021

  Мова написання: українська

  Ціна: 200 грн

  Вступ

  1. Особливості літературно-критичної спадщини Миколи Євшана

  2. Місце наукових праць Миколи Євшана в контексті розвитку української літературно-критичної думки

  Висновок

  Список використаної літератури

  М. Євшан прожив лише 30 років, але й те, що залишив у своїй спадщині, дає нам право бачити в його особі першого (українського) літературного критика, який вважав критику своїм покликанням, своїм одиноким літературним і життєвим шляхом, на якому він кинув весь свій талант, труд і любов. В останні десятиліття перед війною Микола Євшан – це, безперечно, центральна постать серед українських літературних критиків.

  Усією своєю творчістю, життям і смертю доказав Микола Євшан, що він ніколи не був відірваний від суспільного життя, але, очевидно, хто уявляє собі суспільне життя лише в формах примітивного комуністичного колективізму, для того оборонець одиниці, нації та вищої естетичної культури М. Євшан – відірваний від життя.

  М. Євшан до смерті любив селян і в політичному світогляді був усе демократом, але крайній демократизм об’єднував із тугою за аристократизмом. І тому так любив О. Кобилянську, бо вона одна з тих творців, що з любові до народу хочуть, аби він переміг у собі зло, некультурність, «хамство», а не ідеалізували його, не виносили на п’єдестал «національних святощів», як це чинили народники.

  Рефераты:  реферат найти Урегулирование конфликтов посредством вмешательства третьей стороны

  Аналіз літературно-критичної спадщини Миколи Євшана переконує в тому, що доба модернізму зумовила глибинні зміни у всій жанровій структурі літературної критики і позитивно вплинула на розвиток літературно-критичної думки в Україні.

  1. Барахов В. Литературный портрет: истоки, политика, жанр / В. Барахов. – Л.: Наука, 1985. – 312 с.

  2. Гром’як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ століття) / Р. Гром’як. – Тернопіль: Підручники & посібники, 1999. – 224 с.

  3. Євшан М. Критика, літературознавство, естетика / Микола Євшан; упоряд. Н. Шумило. – К.: Основи, 1998. – 658 с.

  4. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: монографія / С. Павличко. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.

  Реферат найти літературно-критична діяльність івана дзюби

 • Вивчення праць Івана Франка, у яких окреслено шляхи формування й утвердження української культурної та національної ідентичності. Висвітлення її особливостей у зв’язку з сучасною інформаційною і військовою агресією Російської Федерації проти України.

  статья, добавлен 30.12.2021

 • Розгляд значущості постаті Івана Мазепи для історії українського народу у період національного ренесансу. Аналіз трактування образу особи гетьмана письменником Богданом Лепким. Його зображення як діяча, відданого ідеї будови сильної суверенної держави.

  статья, добавлен 05.12.2021

 • Характеристика філософської та естетичної концепції К. Полєвого. Визначення внеску автора в розвиток літературної критики та теорії літератури. Розгляд жанрових особливостей белетристики Полєвого. Вивчення внеску автора в розвиток біографічного жанру.

  автореферат, добавлен 12.11.2021

 • Розгляд деяких «письменницьких присвят» О.С. Пушкіна і його ж «безпосередніх поетичних замальовок», що стосується постаті Петра Першого (яким він цікавився в розрізі історичному) і постаті Івана Мазепи. Вірші-присвяти інших російських поетів XIX ст.

  статья, добавлен 05.04.2021

 • Аналіз поглядів Івана Франка на проблему українського народного віршування. Характеристика наукової спадщини письменника в галузі народної поетичної творчості. Огляд його досліджень народної ритміки, співвідношення змісту та форми в народному віршуванні.

  Рефераты:  Реферат: Мировая юстиция (мировые суды) -

  статья, добавлен 25.10.2021

 • Розгляд сюжетних ліній, особливостей хронотопу в історичному романі «Дикі білі коні» відомого українського письменника Івана Білика. Використання автором художньої деталі, її композиційної та характерологічної функції, символізм художніх деталей.

  статья, добавлен 16.11.2020

 • Дослідження впливу «Кобзаря» на творців української національно-філософської поезії ХХ століття. Художня та літературно-критична рецепція постаті та творчої спадщини Тараса Шевченка в ліриці, драмах та науково-публіцистичних розвідках Василя Пачовського.

  статья, добавлен 05.02.2021

 • Творчість Івана Чендея як важлива частина історико-літературного процесу української літератури другої половини ХХ століття. Антропологічна стратегія I. Чендея: поєднання непоєднуваного. Вплив соціалістичних ідеалів Івана Чендея на його творче надбання.

  доклад, добавлен 27.08.2021

 • Дослідження проблеми еволюції образу Мазепи в українській та зарубіжній літературі. Переосмислення постаті гетьмана в контексті українознавства. Роль вимислу при осмисленні фактичного матеріалу. З’ясування співвідношення історичної та художньої правди.

  автореферат, добавлен 28.06.2021

 • Кримськотатарські мотиви в літературно-критичних працях і перекладах Івана Франка. Художній колорит «Кримських сонетів» Адама Міцкевича. Ліричне майстерство Лесі Українки у віршах «Байдари» та «Бахчисарай». Тема розлуки в епічної оповіді «Син сліпця».

  статья, добавлен 28.12.2021

 • Оцените статью
  Реферат Зона
  Добавить комментарий