Windows арты шылы тары мен кемшіліктері

Windows — ты? стандартты ?осымшасы

К?ні П?н Информатика Тобы

О?ытушыны? Т. А. Жакыпбаев Р.Е.

Саба?ты? та?ырыбы: WINDOWS — ты? стандартты ?осымшасы

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік: О?ушылар?а Windows операциялы? ж?йесіні? стандартты ба?дарламалары: Жетектеуіш, WordPad, Paint, ?ойын д?птер, Калькулятор жайлы т?сінік бере отырып, оларды? ке?ейтілуі, ерекшеліктері, арты?шылы?тары мен кемшіліктері туралы ма?л?мат беру;

Дамытушылы?: О?ушыларды? 7-9 сынып информатика п?нінде ал?ан білімдерін ?олдана отырып, т?жірибе ж?зінде Windows операциялы? ж?йесіні? стандартты ба?дарламаларымен ж?мыс жасай білу да?дыларын, практикалы? шеберліктерін дамыту шы?армашылы? ?абілетін, ?ызы?ушылы?ын арттыру?а ы?пал ету;О?ушыларды? компьютерде ж?мыс істеу ?абілеттерін, логикалы? ойлау ?абілетін жетілдіру,ал?ан білімдерін ны?айту,?з ойын толы? айту?а да?дыландыру.

Т?рбиелік: ?зін-?зі ба?алау?а,е?бек м?дениетін д?рыс ?йымдастыру?а, таза жазу?а,уа?ытты тиімді пайдалану?а,компьютерлік сауаттылы??а т?рбиелеу.

Саба? т?рі: Жа?а та?ырыпты ме?герту саба?ы.

Саба?ты? ?дісі: Т?сіндіру, баяндау, с?ра? жауап, ??гімелесу, жазбаша ж?мыс, ?зіндік ж?мыс, ??гіме.

Саба?та ?олданылатын к?рнекті ??ралдар : компьютер, о?улы?, практикум

Саба?ты? барысы:

І.?йымдастыру кезе?і:

3.О?ушы назарын саба??а аудару.

ІІ.Білім.?й тапсырмасын пысы?тау,?айталау с?ра?тары:

1.Д?рыс жауап та?дау.

1.А?паратты? ?лшем бірліктері Бит,байт

2.Монитор не ?шін арнал?ан А?паратты? е? ?лкен бірлігі

3.Байт б?л. М?тіндік ж?не сызбалы? а?паратты

1.Басу сапасы бойынша е? ?арапайым принтер тыш?ан

2.Кіші ?ріптерді ?лкенге пайдалану пернесі shift

3.Арнайы кілемше бетіне жылжытатын ??рыл?ы. Матрицалы?

2.С?йкестендіру тесті

1.Информатика дегеніміз не? А?паратты? процес-ді

ж?зеге асыратын ??рыл?ы

2.А?парат дегенімізді ?алай т?сінеміз? А?паратты? процестерді

3.Компьютер дегеніміз не? Т?сіндіру,баяндау,м?лімдеу.

1.Компьютерді? негізгі ??рыл?ысы. принтер

2.интерфейс дегеніміз не? Адам мен компьютер арасын-

3.Компьютерді? шы?ару ??рыл?ысы. Ж?йелік блок,

3. Билет с?ра?тарына жауап бер.

2.Экранны? фонын ?згерт

1.Экранда?ы ?оз?алыстарды бас?арушы ??рыл?ы

2.А?паратты? е? кіші бірлігі

1.Монитор ?андай ?ызмет ат?арады?

2.Paint графикалы? редакторын іске ?осы?ыз

1.Caps lock ?андай ?ызмет ат?арады?

2.Калькулятор ба?дарламасын іске ?осы?ыз

1.Винчестр ?андай ?ызмет ат?арады?

2.Paint программасын іске ?ос ж?не ?анша ??ралы бар?

ІІІ.Т?сіну. Жа?а саба?ты ме?герту.

Просмотр содержимого документа«windows — ты? стандартты ?осымшасы »

Күні Пән Информатика Тобы

Оқытушының Т.Ә.А. Жакыпбаев Р.Е.

Білімділік: Оқушыларға Windows операциялық жүйесінің стандартты бағдарламалары: Жетектеуіш, WordPad, Paint, Қойын дәптер, Калькулятор жайлы түсінік бере отырып, олардың кеңейтілуі, ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері туралы мағлұмат беру;

Дамытушылық: Оқушылардың 7-9 сынып информатика пәнінде алған білімдерін қолдана отырып, тәжірибе жүзінде Windows операциялық жүйесінің стандартты бағдарламаларымен жұмыс жасай білу дағдыларын, практикалық шеберліктерін дамыту шығармашылық қабілетін, қызығушылығын арттыруға ықпал ету;

Тәрбиелік: Өзін-өзі бағалауға,еңбек мәдениетін дұрыс ұйымдастыруға, таза жазуға,уақытты тиімді пайдалануға,компьютерлік сауаттылыққа тәрбиелеу.

Сабақ түрі: Жаңа тақырыпты меңгерту сабағы.

Сабақтың әдісі: Түсіндіру, баяндау, сұрақ жауап, әңгімелесу, жазбаша жұмыс, өзіндік жұмыс, әңгіме.

Сабақта қолданылатын көрнекті құралдар : компьютер, оқулық, практикум

3.Оқушы назарын сабаққа аудару.

ІІ.Білім.Үй тапсырмасын пысықтау,қайталау сұрақтары:

1.Дұрыс жауап таңдау.

1.Ақпараттың өлшем бірліктері Бит,байт

2.Монитор не үшін арналған Ақпараттың ең үлкен бірлігі

3.Байт бұл. Мәтіндік және сызбалық ақпаратты

1.Басу сапасы бойынша ең қарапайым принтер тышқан

2.Кіші әріптерді үлкенге пайдалану пернесі shift

3.Арнайы кілемше бетіне жылжытатын құрылғы. Матрицалық

Windows арты шылы тары мен кемшіліктері

1.Информатика дегеніміз не? Ақпараттық процес-ді

жүзеге асыратын құрылғы

2.Ақпарат дегенімізді қалай түсінеміз? Ақпараттық процестерді

3.Компьютер дегеніміз не? Түсіндіру,баяндау,мәлімдеу.

Windows арты шылы тары мен кемшіліктері

1.Компьютердің негізгі құрылғысы. принтер

2.интерфейс дегеніміз не? Адам мен компьютер арасын-

3.Компьютердің шығару құрылғысы. Жүйелік блок,

3. Билет сұрақтарына жауап бер.

2.Экранның фонын өзгерт

1.Экрандағы қозғалыстарды басқарушы құрылғы

2.Ақпараттың ең кіші бірлігі

1.Монитор қандай қызмет атқарады?

2.Paint графикалық редакторын іске қосыңыз

1.Caps lock қандай қызмет атқарады?

2.Калькулятор бағдарламасын іске қосыңыз

1.Винчестр қандай қызмет атқарады?

2.Paint программасын іске қос және қанша құралы бар?

ІІІ.Түсіну. Жаңа сабақты меңгерту.

Windows XP-дің негізгі cтандартты программалары:1) программа-көрсеткіш Проводник,2) графикалық редактор Paint,3) Мәтіндік редакторлар Блокнот және WordPad4) Калькулятор5) Адрестік кітап6) Мультимедиялық программалар жиынтығы «Развлечения»,7)

Қызметтік негіздегі программалар: Архивация данных (Деректерді мұрағаттау), Дефрагментация диска, Очистка диска (Дискті тазалау), Таблица символов (Символдар кестесі) және басқалар,9) Телефондық жүйемен байланыс ұйымдастыру программаларының жиынтығы Связь (Байланыс).

Стандартты программалар мәзірі Таңдау (ПУСК) батырмасын басу арқылы жұмысқа қосылады (сурет 1). «Пуск» батырмасын басқан соң, «Программы» жолын таңдау керек, сонан соң пайда болған бағыныңқы мәзірден «Стандартные» жолы таңдалады. Стандартты программалар тізімінен қажеттісін таңдау керек.1.

Блокнот мәтіндік редакторы Блокнот программасы қарапайым мәтіндік редактор болып табылады. Ол АNSI форматтағы, яғни форматы жоқ, мәтіндік кұжаттарды дайындауға және өңдеуге арналған. Мұндай формат қызметтік файлдарға, мысалы АutoЕХЕС.ВАТ және ІNI кеңейтулі файлдар, беріледі.

Блокнота мәтінді өңдеуге қажетті әрекеттердің ең аз мөлшері қолданылады. Бұл программаның негізгі қасиеті оның өте жылдам жұмысқа қосылуы және жұмыс істеуі. Бұл ортада кұрылған файлдарға .tхt кеңейтуі беріледі. Блокнот программасы құрамды кұжаттарды дайындауда қолданба-көз ретінде пайдаланылады және қолданба программалар арасында деректер алмасуды алмасу буфері арқылы жүргізеді.

Көптеген әрекеттерді пернетақтады жылдам шақыру батырмаларын басу арқылы орындатуға болады:CTRL N – құру CTRL Y- қайталау CTRL Н –алмастыру (ауыстыру)CTRL O – ашу CTRL X-кесіп алу CTRL G – өтуCTRL S – сақтау CTRL C – көшірме алу CTRL A – барлығын белгілеуCTRL P – басу CTRL V – қоюCTRL Z – болдырмау CTRL F – табу2.

WordPad мәтіндік редакторы. Мәтіндік редактор WordPad, барлық мәтіндік редактор сыяқты мәтіндік құжаттарды кұруға, өңдеуге және қарастыруға арналған. Блокнот редакторымен салыстырғанда тағы да бір маңызды функцияны – кұжатты форматтауды жүргізе алады.

Құжатты форматтау ол – шрифтердің бірнеше түрін қолдану, мәтіннің шеттерін теңестіру, құжатқа басқа табиғатты объектіні (мысалы, сурет) енгізу, ағып өту мүмкіндіктерінің болуы.WordPad кұжаттарға өз бетімен PTF кеңейтуін береді. Сонымен қатар WordPad МS DOS мәтіндік форматымен және Unicode мәтіндік форматтарымен жұмыс істей алады және осы форматтарда сақтай алады.

WordPad программасы кұрамды кұжаттарды дайындауда қолданба-көз ретінде ғана емес, қолданба-қабылдаушы ретінде де пайдаланылады, қолданба программалар арасында деректер алмасуды алмасу буфері арқылы жүргізеді және ОLЕ объектілерді ендіру және байланыстыру технологияларын қолдануға мүмкіндік береді.

CTRL X- кесіп алу CTRL C – көшірме алу CTRL V – қоюCTRL F – табу CTRL Н- алмастыру (ауыстыру) CTRL А – барлығын белгілеу3. Калькулятор. Калькулятор программасы стандартты (калыпты) режимде қарапайым арифметикалық есептеулерді жүргізуге арналған (Калькулятор бетіндегі төменгі сурет) және инженерлік режимде (Калькулятор бетіндегі ортадағы сурет).

Калькулятордың жұмыс режимі жатық мәзірдегі Вид арқылы таңдалады.Инженерлік режимде Калькулятор есептей алады:1) негізгі және кері алгебралық және тригонометриялық функцияларды, гиперболалық функцияларды;2) екілік, сегіздік, ондық, он алтылық есептеу жүйелерінде берілген сандармен логикалық әрекеттерді.

Стандартты режимде жұмыс істейтін калькуляторда, сандық және арифметикалық амалдар (* – көбейту, / – бөлу, – қосу, – — алу, sqrt – квадрат түбір табу, % – пайыз табу, 1/х – кері шаманы есептеу, үтір – бүтін мен бөлік арасындағы белгі, /- – санның таңбасын өзгерту, = – есептеуді аяқтау) батырмаларымен қатар, мынандай батырмалар бар:

С – жаңа есептеуді бастауСЕ – терілген санды алдындағы арифметикалық амалмен бірге өшіреді,МС – жадыдағы санды өшіреді,МК – жадыда сақталған санды индикаторға шығарады,МS – калькулятор индикаторындағы санды жадыға жібереді,М — индикатордағы санда жадыдағы санмен қосып, қосындыны жадыда сақтайды,Васкsраsе – кейінгі терілген цифрды өшіреді.4.

Жетектеуіш (Проводник)Жетектеуіш – программа (қолданба), көмегімен файлдық жүйедегі кезкелген объектіні (бума не файл) және олармен қажетті әрекеттерді орындауға болады. Жетектеуіш көмегімен қолданбаларды жұмысқа қосуға, құжаттарды ашуға, файлдар мен бумалардың көшірмесін алуға не көшіруге, дискеттерді форматтауға, Интернеттегі Web-беттерді көруге болады және т.б.

Рефераты:  реферат найти Денежные расчеты в предпринимательской деятельности

Жетектеуіш интерфейсы қолданушы үшін түсінікті түрде жасалған.Жетектеуіштің негізгі жұмыс өрісі екі тақтадан (кейде үш) тұрады.Оң тақтада, орналасуы мекен-жай жолында көрсетілген, буманың кұрылымы шығады. Осы тақтадағы буманы тышқанмен екі шертсе, онда бума ашылып, онын кұрылымы осы тақтада көрсетіледі.

Сол жақ тақтада бумалар денгейлерінің иерархиялық кұрылымы көрсетіледі. Бума есімі алдындағы « » белгісі, бумада ендірілген бумалар бар екендігін көрсетеді. Осы буынды тышқанмен шертсе, бума ашылады да, онда ендірілген бумалар көрсетіледі, ал буын белгісі «-» ауысады.

Бұл белгіні шертсе, буын бұрынғы қалыпқа келіп, бума жабылады. Егер сол жақ тақтадағы буманы шертсе (белгілесе), оның кұрылымы толығымен оң жақ тақтада көрсетіледі.Жетектеуіш программасындағы негізгі жылдам шақыру батырмалары:CTRL Z – болдармауCTRL X- кесіп алуCTRL C – көшірме алуCTRL V- қоюCTRL А- бәрін белгілеу5.

Графикалық редактор Раіnt Графикалық редактор Раіnt растрлық, нүктелерден тұратын, суреттерді кұру (салу), өңдеу және қарастыру үшін қолданылады. Алмасу буферіндегі суреттін көшірмесін Раіntта әрі қарай оңідеуге алуға болады. Раіntта кұрылған суретті басқа құжаттарға қоюга немесе Жұмыс үстелінің фондық суреті ретінде пайдалануға болады.

Раіntта сканермен алынған суретті көруге және өзгертуге болады.Көптеген бұйрықтарды жылдам шақыру батырмалары көмегімен пернетақта арқылы орындауға болады.CTRL N – құруCTRL O- ашуCTRL S- сақтауCTRL P – басуCTRL Z – болдырмауCTRL Y- қайталау CTRL X- кесіп алуCTRL C – көшірме алуCTRL V – қоюCTRL А – бәрін белгілеуCTRL Т- саймандарCTRL L – палитра CTRL F- суретті көруCTRL R- шағылыстыру/бұруCTRL W- созу/еңкейтуCTRL I- қарсы түске өзгертуCTRL E- атрибуттар

IV. Оқушылардың жаңа тақырып бойынша білімдерін қолданып, практикалық шеберлікті дамыту, дербес компьютермен жұмыс

Топтағы оқушылар топтарға бөлініп, отырғызылғандықтан, әр топтан бір-бір оқушыдан шығып, жеребе арқылы жұмыс жасайтын cтандартты бағдарламаны таңдайды. Осыдан соң әр топқа таңдалған стандарттық бағдарлама бойынша тапсырмалар беріледі.

Қойын дәптер бағдарламасы бойынша оқушыларға тапсырмалар1 – тапсырма. Кім шапшаң? Топтан бір оқушы шығып, өздеріне берілген стандарттық бағдарламаны дербес компьютерде жүктеп көрсетуі керек.2 – тапсырма. Кім епті? Топқа өздеріне берілген стандарттық бағдарламалар бойынша тапсырмалар беріледі, ол тапсырманы топ оқушылары талдап, топтан бір оқушы шығып, дербес компьютерде орындап беруі керек.

Тапсырма уақыты – 5 минут, жылдамдыққа байланысты бағаланады.Қойын дәптер (Блокнот) бағдарламасы бойынша тапсырма:1. Блокнот бағдарламасын жүктеу.2. Ашылған терезеде берілген мәтінді теру керек:Әсемпаз болма әрнегеӨнерпаз болсаң, арқаланСен де бір кірпіш дүниеге,Кетігін тап та бар қалан!

3 – тапсырма. Кім жүйрік? Топқа өздеріне берілген стандарттық бағдарламаларға басқа да стандарттық бағдарламаларды қолдана отырып орындау үшін деңгейлік тапсырмалар беріледі, ол тапсырманы топ оқушылары талдап, топтан бір оқушы шығып, дербес компьютерде орындап беруі керек.

Тапсырма уақыты – 5 минут, жылдамдыққа байланысты бағаланады.Блокнот-Калькулятор бағдарламасы бойынша тапсырма:1. Блокнот бағдарламасын жүктеу.2. Мәтінді теріңіз.Сұрақ:Мен 1111 жастамын. Мектеп табалдырығын 111 жасымда аттадым. Мен … 10001 мектептің 1001 сыныбында оқимын.

Біздің сыныпта барлығы 11001 оқушы. Мен мектепті 10000000001000 жылы бітіремін.Жауап:Мен _____ жастамын. Мектеп табалдырығын ____ жасымда аттадым. Мен ________мектептің ______ сыныбында оқимын. Біздің сыныпта барлығы ________ оқушы. Мен мектепті _______ жылы бітіремін.3.

Калькулятор программасын іске қосыңыз, сізге кедергі болмау үшін, калькуляторды терезенің тақырыбының сыртына орналастырыңыз.4. Инженерлік калькулятор төрт санау жүйелерінде жұмыс істей алады. Олар: ондық, сегіздік, екілік, он алтылық. Олардың қажеттісін таңдау үшін сәйкес төрт батырманың бірін шертеді, яғни Hex (он алтылық), Dec (ондық)

, Oct (сегіздік), Bin (екілік). Егер санды ондық жүйеде теріп, қалған үшеуінің бірін басса, индикатор өрісіндегі сан автоматты түрде жаңа жүйеге аударылады. Мысалы, екілік жүйедегі 1111 санын теріп, Dec (ондық) батырмасын басса, онда индикатордан 15 саны көрінеді.5.

Сол сияқты есепте көрсетілген әрбір екілік санды калькуляторға тере отырып, оны ондық жүйеге алмастырып, төмендегі есепті шешуі керек.6. Есептеп шығарған нәтижелерді Блокнот бағдарламасында терілген мәтінге толықтырып, жазыңыз.7. Файлды «Есептік жұмбақ» деп сақтаңыз.

4 – тапсырма. Кім білімпаз? Топтастыру стратегиясы бойынша топтардағы оқушылар орындарында отырып, берілген стандарттық бағдарлама бойынша білімдерін қолдана отырып, схеманы толтыру арқылы бір-бірін толықтырып, қорытындылайды.

5 – тапсырма. Кім шығармашыл? Топтың бір мүшесі шығып, шығармашылық жұмыстарын қорғайды.

WordPad бағдарламасы бойынша оқушыларға тапсырмалар

1 – тапсырма. Кім шапшаң? Топтан бір оқушы шығып, өздеріне берілген стандарттық бағдарламаны дербес компьютерде жүктеп көрсетуі керек.2 – тапсырма. Кім епті? Топқа өздеріне берілген стандарттық бағдарламалар бойынша тапсырмалар беріледі, ол тапсырманы топ оқушылары талдап, топтан бір оқушы шығып, дербес компьютерде орындап беруі керек.

Ойнайық, ойлайық та ойнайық!Қатардан артта қалып қоймайық,Белсенді болайық ортадаУақытты тектен-текке жоймайық.Ойнайық, ойлайық та ойнайық!Білімділік көрсетейік, сынайық,Жеңсең де, жеңбесең де, ренішсіз болайық,Қаймықпай көңілді болып тарайық!

3. Мәтінді «Тақпақ» деген атаумен сақта.

3 – тапсырма. Кім жүйрік? Топқа өздеріне берілген стандарттық бағдарламаларға басқа да стандарттық бағдарламаларды қолдана отырып орындау үшін деңгейлік тапсырмалар беріледі, ол тапсырманы топ оқушылары талдап, топтан бір оқушы шығып, дербес компьютерде орындап беруі керек.

3. Файлды «Ведомость» атымен сақтаңыз.4. 10550 санын теңге сөзісіз бөліп алып, Правка – Копировать командасы арқылы алмасу буферіне көшіріңіз.5. Калькулятор программасын іске қосыңыз, сізге кедергі болмау үшін, калькуляторды терезенің тақырыбының сыртына орналастырыңыз.6.

Правка – Вставить командасын пайдаланып, алмасу буферінен санды индикаторға шақырыңыз. Индикация алаңында 10550 саны пайда болады.7. – ті басып, оны калькулятор жадына жазыңыз.8. Ведомостқа қайта оралып, 4987 санын бөліп алып, оны алмастыру буферіне көшіріңіз.9.

Санды бөліп алғаннан кейін, калькулятор терезесі өшеді (жойылады). Есеп тақтасындағы оның батырмасын шертіңіз.10. Алмасу буферінен 4987 санын калькулятор индикаторына қойыңыз да, «қосу» батырмасын шертіңіз.11. 653 және 489 сандарын қосу үшін 8 – 10 пунктердегі амалдарды орындаңыз.12.

Қосымшада нәтижесі – 6129 индикатордан көрінеді. «Алу батырмасын шертіңіз.13. Одан соң және «тең» батырмаларын шертіңіз.14. Есептеу нәтижесі – 4421 шығады.15. Нәтижені алмасу буферіне көшіріңіз.16. WordPad терезесінің «жұмыс құны» жолағының қажетті орнына меңзерді орналастырып, алмасу буферіндегі нәтижені орналастырыңыз.

4 – тапсырма. Кім білімпаз? Топтастыру стратегиясы бойынша топтардағы оқушылар орындарында отырып, берілген стандарттық бағдарлама бойынша білімдерін қолдана отырып, схеманы толтыру арқылы бір-бірін толықтырып, қорытындылайды.

5 – тапсырма. Кім шығармашыл? Топтың бір мүшесі шығып, шығармашылық жұмыстарын қорғайды.

Калькулятор бағдарламасы бойынша оқушыларға тапсырмалар

1 – тапсырма. Кім шапшаң? Топтан бір оқушы шығып, өздеріне берілген стандарттық бағдарламаны дербес компьютерде жүктеп көрсетуі керек.2 – тапсырма. Кім епті? Топқа өздеріне берілген стандарттық бағдарламалар бойынша тапсырмалар беріледі, ол тапсырманы топ оқушылары талдап, топтан бір оқушы шығып, дербес компьютерде орындап беруі керек. Тапсырма уақыты – 5 минут, жылдамдыққа байланысты бағаланады.

ІІІ. Калькулятор бағдарламасы бойынша тапсырма:Қызметкерлері 8 адамнан тұратын кіші бөлімшенің орта жалақысын есептеу мысалын қарастырайық. Айталық бірінші қызметкердің жалақысы – 17500, екіншісінікі – 17300, үшіншісінікі – 16800, төртіншісінікі – 16000, бесіншісінікі – 15500, алтыншы қызметкердікі – 14800, жетіншісінікі – 14000, сегізіншісінікі – 13800 теңге болсын.

Орта жалақыны есептеу үшін төменгі амалдарды орындау керек:1. Инженерлік калькуляторды іске қосыңыз;2. Sta батырмасын басыңыз;3. Калькулятор терезесін жаппайтындай етіп Статистика терезесін ашыңыз;4. Бірінші санды енгізіп Dat батырмасын басқанда сан Статистика терезесінен көрінеді.5.

Dat батырмасын баса отырып қалған сандарды енгізу;6. Барлық сандар Статистика терезесіне енгізіліп болғаннан кейін Ave батырмасын басқанда, калькулятордың индикаторында жалақының орта мәні қанша теңге екені көрінеді.7. Жұмысты жасап болған соң, оқытушыға көрсет.

3 – тапсырма. Кім жүйрік? Топқа өздеріне берілген стандарттық бағдарламаларға басқа да стандарттық бағдарламаларды қолдана отырып орындау үшін деңгейлік тапсырмалар беріледі, ол тапсырманы топ оқушылары талдап, топтан бір оқушы шығып, дербес компьютерде орындап беруі керек. Тапсырма уақыты – 5 минут, жылдамдыққа байланысты бағаланады.

Рефераты:  Системы управления базами данных. Курсовая работа (т). Информационное обеспечение, программирование. 2012-07-20

ІІІ. Калькулятор-WordPad бағдарламасы бойынша тапсырма:4. Microsoft Word программасын іске қосыңыз.5. Ашылған терезе төмендегі терезені тұрғызып, мәтінді теріңіз:Бояуға кеткен материалдар шығыны

Есіктер Терезе алдыМатериал 10м-ге шаққанда кг Ауданы Шығын 10м2-ге шаққанда кг Ауданы ШығынОлиф 7,60 5,00 6,60 5,00Белила 6,00 3,00 6,50 5,00Пигмент 1,50 4,00 0,60 6,00

6. Барлық кестені ерекшелеп алып, WordPad құжатына көшіріп қойыңыз, немесе WordPad құжатын ашып, Кірістіру→Обьект→ Microsoft Word құжаты немесе Кірістіру→Обьект→файлдан, ары қарай Microsoft Word құжатының атауын көрсету арқылы.7. Берілген құжатты «Материалдың жұмсалауы» деп сақтаңыз.8.

Калькулятор бағдарламасын ашып, есіктер мен терезе жақтауларын бояуға кететін материалдарды есептеп шығарыңыз.9. Есептеу нәтижелерін кестеге жазыңыз. Жұмысты аяқтап, сақтап, барлық терезелерді жабыңыз.4 – тапсырма. Кім білімпаз? Топтастыру стратегиясы бойынша топтардағы оқушылар орындарында отырып, берілген стандарттық бағдарлама бойынша білімдерін қолдана отырып, схеманы толтыру арқылы бір-бірін толықтырып, қорытындылайды.

5 – тапсырма. Кім шығармашыл? Топтың бір мүшесі шығып, шығармашылық жұмыстарын қорғайды.Paint бағдарламасы бойынша оқушыларға тапсырмалар

1 – тапсырма. Кім шапшаң? Топтан бір оқушы шығып, өздеріне берілген стандарттық бағдарламаны дербес компьютерде жүктеп көрсетуі керек.2 – тапсырма. Кім епті? Топқа өздеріне берілген стандарттық бағдарламалар бойынша тапсырмалар беріледі, ол тапсырманы топ оқушылары талдап, топтан бір оқушы шығып, дербес компьютерде орындап беруі керек. Тапсырма уақыты – 5 минут, жылдамдыққа байланысты бағаланады.

ІV. Paint бағдарламасы бойынша тапсырма: «Суда жүзген қайықтар» суретін салу.Жұмысты орындау:1. Горизонт сызығын салып, көрсет.2. Эллипстің көмегімен күннің суретін салып, эллипстің төменгі жағын «Өшіргіш» арқылы өшіріп таста.3. «Құю» әрекеті арқылы теңіз, аспан, күнді бояу қажет.4.

«Сызық», «Шашыратқыш», «Төртбұрыш», «Құю» әрекеттерін кезек қолдана отырып, экранның бос жерінде қайықтың суретін сал.5. Оны «Ерекшелеу» әрекеті арқылы ерекшелеп, алмастыру буферіне сақтап ал. Ол үшін қажетті сурет аймағын белгілеп, ерекшеле. Содан соң, горизонтальды мәзірден «Түзету – көшіру», «Түзету – Қою» әрекеттері арқылы алмастыру буферіне сақта.6.

3 – тапсырма. Кім жүйрік? Топқа өздеріне берілген стандарттық бағдарламаларға басқа да стандарттық бағдарламаларды қолдана отырып орындау үшін деңгейлік тапсырмалар беріледі, ол тапсырманы топ оқушылары талдап, топтан бір оқушы шығып, дербес компьютерде орындап беруі керек. Тапсырма уақыты – 5 минут, жылдамдыққа байланысты бағаланады.

ІV.Paint -WordPad бағдарламасы бойынша тапсырма:1. Paint бағдарламасын жүктеу.2. Ашылған терезеде «Құттықтау қағазын» даярлаңыз.3. Ол үшін WordPad программасын іске қосыңыз.4. Мәтінді теріңіз.Ізгі сөзім арналады жүректен,Орындалсын әрбір ниет – тілектер,Бұл өмірдің басты мәні – сыйластық,Болсын Сізде мұндай достар сыр шерткен!5.

Мәтінді алмастыру буферіне сақтап алып, Paint бағдарламасының терезесін ашып, Түзету→Көшіру, Түзету→Қою амалдарын орындау арқылы құттықтау қағазына құттықтама ретінде кірістіріңіз.6. «Төртбұрыш» амалын қолдана отырып, құттықтау қағазына жиектеріне әшекей жасаңыз.

4 – тапсырма. Кім білімпаз? Топтастыру стратегиясы бойынша топтардағы оқушылар орындарында отырып, берілген стандарттық бағдарлама бойынша білімдерін қолдана отырып, схеманы толтыру арқылы бір-бірін толықтырып, қорытындылайды.

5 – тапсырма. Кім шығармашыл? Топтың бір мүшесі шығып, шығармашылық жұмыстарын қорғайды.

Жаңа тақырып бойынша білімдерін жинақтау, бекіту мақсатында «Жалғастыр» әдісі орындалады. Берілген кестедегі бірінші бағанада стандартты бағдарламалардың атаулары көрсетілсе, келесі бағанада стандарттық бағдарламалардың атқаратын қызметі беріледі. Тек олардың орындары шатастырылып берілген. Оқушылар бірінші және екінші бағананы бір-бірімен дұрыс тауып, жалғастыруы керек.

Атауы ҚызметіРаіnt Қарапайым мәтінге обьекті кірістіруҚойын дәптер Дискілердің жұмысын тексеруКалькулятор ДК-ге жалғанған қосымша компьютерді іздеуҚызметтік бағдарламалар тізбесі Қарапайым сызбалар тұрғызуБайланыс ДК-де арнайы эффектілерді қолдануWordPad Әуендер тыңдау, жаңа әуен жазуАрнайы мүмкіндіктер Есептеулер жасауға арналғанЖетектеуіш Қарапайым мәтіндік құжаттар даярлауКөңіл көтеру бағдарламалары: «Дыбыс жазу», «Аудиоплеер» Қажетті құжаттарды, бумаларды іздеу

VІІ.Үйге тапсырма беру. Тақырыпты оқып келу,дәптерге ережелерін түсіру.

Растрлы? бейнелерді? параметрлері

К?ні: 01.04

Сынып: 7 А

Саба?ты? та?ырыбы: Растрлы? бейнелерді? параметрлері. Ма?саты:

1. Компьютерлік графиканы? ?олданылу салалары туралы білімдерін ?алыптастыру 2. жеке ж?мыс жасау?а, жауапкершілікті сезіне білуге, н?тижеге жетуге ?мтылу?а, ?зінше ізденімпазды??а т?рбиелеу. 3. О?ушыларды? есте са?тау ж?не зейіндік ?абілеттерін дамыту, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру. Саба?ты? барысы І. ?йымдастыру кезе?і А) О?ушыларды саба??а дайындау, т?гендеу ?) ??ыпты, ынталы болу?а ?

йрету ІІ.?й тапсырмасын тексеруІІІ. Жа?а саба? РАСТРЛЫ? БЕЙНЕЛЕР (НЕМЕСЕ БИТ КАРТА — BITMAP) ДЕГЕНІМІЗ – Т?РЛІ Т?СТІ Н?КТЕЛЕРДІ?(ПИКСЕЛЬДЕРДІ?) ЖИЫНТЫ?Ы. Растрлы? бейнелерді? айтарлы?тай кемшілігі бар, айталы?, ол шы?ару ??рыл?ысыны?, мысалы, дисплейді? шешуші ?абілетін ?згерткенде, б?рмаланып кетеді. ?лкен ?лшемді растрлы? бейнелер (фотосуреттер, т. б.) ??жаттар мен презентацияларда фон ретінде, сонымен бірге иллюстрация т?рінде пайдаланады.

Оларды дайындауда бастап?ы материал болып сканерден алын?ан немесе кітапханадан компакт — дискімен келген бейнелер ?ызмет етеді. Фотосуреттерде де растрлы? кескін сия?ты са?талады. Егер машиналары?а сканер ?осыл?ан болса, онда кез келген фотосуретті сканерлеп алып, оларды дискіде растрлы? кескін т?рінде ма?тау?а болады.

Сканер суретті «суретке т?сіреді»де, оны «цифрлан?ан»н?ктелер жиыны т?рінде к?рсетеді. Осыдан кейін растрлы? кескінге т?рлендірілген фотосуретті Word ??жатына кірістіреміз. А? — ?ара фотосуреттер, ?детте т?рлі т?сті суреттерге ?ара?анда, сапасын жа?сы са?тап сканерленеді. Растрлы? кескіндеуді? арты?шылы?тары да, кемшіліктері де бар. Арты?шылы?ы: растрлы? кескінді т?зетуге, ?демілей т?суіне, я?ни оны? кез келген б?лігін ?згертуге болады; н?ктелерді, ?ажет болма?ан жа?дайда ішінара алып тастау?а немесе бас?а кез келген т?ске ?згертуге болады. Кемшілігі: растрлы? кескін ?лшеміні? масштабын ?дісімен(бір немесе бірнеше ба?ытта созу немесе сы?у) ?згерткенде, кескінні? сапасын жо?алтатыны.

Мысалы, кескінді ?лкейткенде, оны? к?рінісі д?рекіленіп кетсе, ал кішірейткенде — кескін сапасы ?те нашарлап кетеді (н?ктелерді жо?алт?анды?тан) Растрлы? кескіндерді? та?ы бір кемшілігі — файлдар ?лшемдеріні? ?те ?лкендігінде (т?стері не??рлым к?п ж?не сапасы жо?ары бол?ан сайын, со??рлым ?лкен болады.)

Компьютерлік графика растрлы? ж?не векторлы? болып ?ана ?оймай фракталды? болып та б?лінеді Фракталды? графика векторлы? графика сия?ты математикалы? есептеулерге негізделген. Компьютерлік графиканы? ?олданылу салалары. ?азіргі кезде компьютерлік графикасыз ж?мыс істеу ?те ?иын.

Ол тек мультфильм, компьютерлік ойын, к?ркем иллюстрация жасайтын мамандарды? ?ана емес, к?птеген адамдарды? іскерлік, ?ылыми ж?не инженерлік ?ызметіні? ажырамас б?лігі. ?рбір сала ?шін графикалы? редакторлар деп аталатын программалы? ?амтамасыз етулері жасалады. Графикалы? редакторларды? т?рлері мен оларды ?олдану туралы жо?арыда айтылды.

Компьютерлік графиканы? кейбір ба?ыттарын ?арастырайы?. ?ылыми графика — б?л е? бірінші пайда бол?ан ба?ыт. Оны? міндеті — объектілерді к?рнекі бейнелеу. ?ылыми ж?не инженерлік ?ызметте ?ылыми графика. ?ылыми зерттеулер мен сынаулар ж?ргізгенде, есептеу н?тижесін графиктік ??деу ?шін есептеу, эксперимент ж?ргізгенде ж?не оларды? н?тижесін к?рнекі к?рсету ?шін ?олданылады. Медициналы? ?ызметте ?ылыми графика кардиограмма, рентгенограмма ж?не т. с. с т?рінде ?олданылады.

Білім беруде — мультимедиалы? программалы? ??ралдарда. Іскерлік графика — компьютерлік графиканы? б?л саласы ?рт?рлі мекемелер ж?мысында жиі ?олданылатын иллюстрация жасау?а арнал?ан. Жоспар к?рсеткішін есеп беру ??жаттарын, статистикалы? м?ліметтерді — міне, осы объектілер ?шін іскерлік графиканы? к?мегімен иллюстрациялы? материалдар (к?бінесе б?л график, диаграмма ) жасалады. К?ркемдік ж?не жарнамалы? графика. Графикалы? кескін жасау ж?не редакциялау ?шін, мысалы, баспа ?німдерін, жарнама безендіру, фотосуреттерді бояу ж?не ??деу, мультфильмдер, бейнесаба?тар, компьютерлік ойындар жасау ?шін ?олданылады.

Архитектурада сызба дайындау процесін автоматтандыру?а ж?не ?имараттарды ?абаты бойынша жобалау?а м?мкіндік береді. Компьютерлік графика т?рлеріні? бірі Мультимедиа болып табылады, ол дыбысты, музыканы, м?тінді, бейне мен анимацияны(?оз?алатын объектілер) ?арастырып ?йлестіреді. Со??ы кездерде мультимедиа ж?йесі ке? таралып келеді. І?. Саба?ты бекіту:

Стандартты программалар

?ыс?а мерзімді жоспар

Рысбаева Раузия Бинарбековна

Панфилов ауданы, Бас??ншы ауылы

«Крылов атында?ы орта мектеп»

коммуналды? мемлекеттік мекемесі

П?ні

Информатика Класы «7» А

Саба?ты? та?ырыбы

Рефераты:  Малое предпринимательство

Жалпы ма?саты

О?ушылар?а Windows операциялы? ж?йесіні? стандартты ба?дарламалары: WordPad, Paint, ?ойын д?птер, К?нтізбе, Калькулятор, Са?ат, Дыбыс жазу, жайлы т?сіну ар?ылы оларды? ке?ейтілуі, ерекшеліктері, арты?шылы?тары мен кемшіліктері туралы ма?л?мат алу

О?у н?тижелері

О?ушыларды? теориялы? білімдерін практикамен ?штастыру.

WordPad, Paint, ?ойын д?птер, К?нтізбе, Калькулятор, Са?ат, Дыбыс жазу пішімдеп ?рнектей алады

Microsoft Word Pad –та суреттерді салады;

Microsoft Word –та м?тіндерді жазып пішімдей алады;

Калькуляторда-арифметикалы? амалдарды ж?не инженерлік есептер ж?ргізуді пі ?йренеді;

?олданыла-тын ?діс -т?сілдер

1.О?ытуда?ы бас?ару ж?не к?шбасшылы?.Диалог.

3. де?гейлік тапсырма беру

4. О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер

Ресурстар (дерек к?здері)

Информатика о?улы?ы, Интернет, ?дістемелік журналдар

?йымдастыру кезе?

О?ушыны? іс — ?рекеті

Білу

1.?й тапсырмасын тексеру «?ар ла?тыру» ойыны

І Кім к?п біледі? (с?ра? – жауап)

ІІ Кім жылдам, ?рі тап?ыр (с?зден с?з ??рау)

ІІІ Ойлан, тап! (логикалы? есеп шешу)

І?.Адас?ан ?ріптер (?ріптерден с?з шы?ару)

? ?андай белгі? (жасырын суретті табу)

О?ушылар бір-біріне «?ар ла?тыру» ар?ылы с?ра?тар?а жауап береді

Жа?сы емес к?п б?гелген.

?те алмайсы? к?пірден

І Кезе? бойынша (с?ра?-жауап)

1.Адам мен компьютер арасында?ы байланыс (операциялы? ж?йе)

2.Компьютерді? миы (процессор)

3. жаттарды к?шірмелеу ??рыл?ысы (ксерокопия)

4.Дербес компьтерді? кішкентай ??рыл?ысы (тыш?ан)

5.Офистік ба?дарламада?ы м?тіндік редактор (Word)

6.Дыбыс зорайт?ыш ?орап (колонка)

7.Компьютерді? маманы (программист)

ІІ кезе? бойынша Кім жылдам, ?рі тап?ыр.С?зден с?з ??рап табу керек.

ІІІ. кезе? бойыншаОйлан, тап!(логикалы? есеп шешу)

Келді кезек логикалы? есептер шешуге,

Жауаптарын к?штілерге есуге.

?ызы? д?ниені? сырын білсе?із,

5 ?пай ш?кірт со?ан несібе.

?ш отау ауылды? шетінде орналас?ан, олар ауылды? шетінде бол?анымен сол ауылды бас?арады. Бірінші отауды? есігін барып ?а?са? ауыл тастай болып жиналып ?алады. Екінші отауды? есігін ?а?са? ауыл жайылып сала береді. Сол есікті ?айта ?а?са? ауыл б?рын?ы ?алпына келеді. Ал ?шінші отауды? есігін барып ?а?са? ауыл т?гелімен жо? болып к?шіп кетеді. Мен сіздерге не туралы айтып отырмын?

Жауабы: Жабу, жималау,жаймалау

І?.Кезе? бойынша «Адас?ан ?ріптер» ?ріптерден с?з шы?ару керек

ретьмопюк , атифоикнарм, аын?шт, отмрино

Жауабы: комьютер информатика тыш?ан монитор

?. кезе? бойынша«?андай белгі» Суретте жасырын тур?ан белгілерді айтып, жауабын айту керек.

Жауабы: Текстік редактор, себет, архив, интернет, ?алта.

Міне, о?ушылар сайысымыз ?з м?ресіне жетті. Сайыс бол?ан жерде оны? же?імпазын аны?тауымыз керек. Сонымен о?ушыларды? ?пай санын есептейміз.

Осыменен б?л ?ызы?ты тамамдаса?,

Б?л жайды айтамыз ба жаман болса??

?йрендік білмегенді осы жолы,

Та?ы да ?йренеміз аман болса?!

Смайлик бойынша ба?алау-

6 балл

-3 балл

Т?сіну

Компьютерде сызыл?ан «К?міс ?обдиша» ар?ылы с?зж?мба?ты шешкізу

Компьютерде сызыл?ан с?зж?мба?ты? жауабын тауып жазады.

1.Жануар?а ??сас атым бар,

Ба?дар к?рсетер затым бар.

Кілемше ?стінде т?рамын,

Білсе?дер ?ане айты?дар? Жауабы: тыш?ан

2.Таба?та?ы жемістіБылай ?ана б?лісті Екі анасы,?ос баласы ?жесі мен немере Бір-бірден тиді алмасы Айтшы ?анша жан басы? жауабы: ?жесі,шешесі,немересі

Смайлик бойын-ша ба?алау

?олдану

Кітаптан жазу 7 кл

ІІ кезе?.Жа?а та?ырыпты т?сіндіру

а) Фишка таратып ?ріптері ауыс?ан с?здерді ?алпына келтіріп, ?р с?зге ?ыс?а аны?тама беру керек.

Windows ж?йесіні? стандартты программа ??рамна п программалар жиыны кіреді. Олар ?р адам?а ?ажетті операциялы? ж?йе орындай алмайтын бірсыпыра ж?мыстарды? орындалуын ?амтамсыз етеді мысалы: м?тіндік ??жаттарды дайындау; графикалы? бейне – к?ріністерді даярлау ж?не оларды ??деу, т?зету; т.б.

?детте, б?л ?осымша программалар «Стандартты» тобында орналасады. Windows XP-ді? негізгі cтандартты программалары:

1) программа-к?рсеткіш Проводник,

2) графикалы? редактор Paint,

3) М?тіндік редакторлар Блокнот ж?не WordPad

5) Адрестік кітап

6) Мультимедиялы? программалар жиынты?ы «Развлечения»,

7) ?ызметтік негіздегі программалар: Архивация данных (Деректерді м?ра?аттау), Дефрагментация диска, Очистка диска (Дискті тазалау), Таблица символов (Символдар кестесі) ж?не бас?алар,

9) Телефонды? ж?йемен байланыс ?йымдастыру программаларыны? жиынты?ы Связь (Байланыс).

Стандартты программалар м?зірі ПУСК батырмасын басу ар?ылы ж?мыс?а ?осылады (сурет 1). «Пуск» батырмасын бас?ан со? «Программы» жолын та?дау керек, сонан со? пайда бол?ан ба?ыны??ы м?зірден «Стандартные» жолы та?далады. Стандартты программалар тізімінен ?ажетісін та?дау керек.

1.Блокнот м?тіндік редакторы . Б?л программаны? негізгі ?асиеті оны? ?те жылдам ж?мыс?а ?осылуы ж?не ж?мыс істеуі. Б?л ортада к?рыл?ан файлдар?а .tхt ке?ейтуі беріледі

2. WordPad м?тіндік редакторы ??жатты форматтау ол — шрифтерді? бірнеше т?рін ?олдану, м?тінні? шеттерін те?естіру, ??жат?а бас?а таби?атты объектіні (мысалы, сурет) енгізу, а?ып ?ту м?мкіндіктеріні? болуы.

3.Калькулятор.Калькулятор программасы стандартты (калыпты) режимде ?арапайым арифметикалы? есептеулерді ж?ргізуге арнал?ан (Калькулятор бетіндегі т?менгі сурет) ж?не инженерлік режимде (Калькулятор бетіндегі ортада?ы сурет). Калькуляторды? ж?мыс режимі жаты? м?зірдегі Вид ар?ылы та?далады.

Инженерлікрежимде Калькулятор есептей алады:

1) негізгі ж?не кері алгебралы? ж?не тригонометриялы? функцияларды, гиперболалы? функцияларды;

2) екілік, сегіздік, онды?, он алтылы? есептеу ж?йелерінде берілген сандармен логикалы? ?рекеттерді.

Стандарттырежимде ж?мыс істейтін калькуляторда, санды? ж?не арифметикалы? амалдар (* — к?бейту, / — б?лу, — ?осу, — — алу, sqrt — квадрат т?бір табу, % — пайыз табу, 1/х — кері шаманы есептеу, ?тір — б?тін мен б?лік арасында?ы белгі, /- — санны? та?басын ?згерту,

4.Сілтеуіш(Проводник)

Сілтеуіш — программа (?олданба), к?мегімен файлды? ж?йедегі кезкелген объектіні (бума не файл) ж?не олармен ?ажетті ?рекеттерді орындау?а болады. Сілтеуіш к?мегімен ?олданбаларды ж?мыс?а ?осу?а, ??жаттарды ашу?а, файлдар мен бумаларды? к?шірмесін алу?а не к?шіруге, дискеттерді форматтау?а, Интернеттегі Wed-беттерді к?руге болады ж?не т.б. Сілтеуіш интерфейсы ?олданушы ?шін т?сінікті т?рде жасал?ан.

5.Графикалы?редакторРаіnt Графикалы? редактор Раіnt растрлы?, н?ктелерден т?ратын, суреттерді к?ру (салу), ??деу ж?не ?арастыру ?шін ?олданылады.

?р топ о?ушылары фишка бойынша

Берілген с?здердерді? ?ріптері ауысып кетіпті. Сол с?здерді ?алпына келтіріп, ?р с?зге ?ыс?а аны?тама беру керек. 1. Красен (Сканер) 2. Трионом (Монитор) 3. Россецорп (Процессор) 4. Таксиед (Дискета) 5. Камыш (Мышка) 6. Перринт (Принтер) 7. Рокурс (Курсор) 4. «?ызы?ты с?

здер» Берілген кестеден ?лгі бойынша п?нге байланыстысын тауып сызып к?рсету керек К О И Н Ф О Ф Р А П В И Н М А Б М И Е Р Р М Т К И К С Е Р С А П Ь Ю О Г А А Л Р П Е Л Ь С Й Т К Т Е Л Ц И Я О Р И М С И А А И Б Р И М А Р Г Р Т М К В Л К И Е Р Ф М А О К А Ы О А Я Г О Т Е Н П Е Р Ф Е Т М Р З Е Ш Р И К О М Д И С К А О Д Е В Е М Т Ц И П А К С К В Е Н М О Н Н О Л К Т Н О Н Ъ Ю Я С О Р Р Е Н Б А Р Д И Р И Н И Э Р Ы А Д Т И Н З И С О Н К Ц Р Г О К Т О Р Ы М Е Т В Д И Я М О Н А Р И Ф М О Т О А Е Э Б И К А Л О Г И К А Р Р Н И Б Б И Д Ж

Оцените статью
Реферат Зона
Добавить комментарий