Сутність феномену «культура логічного мислення вчителя»

Реферат найти педагогічне мислення

 • Наочно-образний характер мислення молодшого школяра та доцільність його використання як опори для навчання. Інтенсивне формування здібностей до використання наочного моделювання на матеріалі ознайомлення дітей з кольором, формою і величиною предметів.

  реферат, добавлен 23.09.2009

 • Проблеми вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду та впровадження досягнень педагогічної науки в практику. Особливості професійного, передового, новаторського педагогічного досвіду. Основні види педагогічних інновацій.

  статья, добавлен 22.02.2021

 • Поняття педагогічної ситуації та педагогічного конфлікту, етапи їх розвитку та місце в сучасних виховних та освітніх закладах. Аналіз деяких педагогічних ситуацій, що сталися в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, формування висновків.

  контрольная работа, добавлен 12.03.2021

 • Культура та функції педагогічного спілкування. Педагогічний такт і стиль. Дефініції емпатії: розуміння почуттів, потреб інших, чутливе сприйняття події, природи, мистецтва, аффективний зв’язок з іншими; відчуття стану іншої особи, риси психотерапевта.

  реферат, добавлен 20.07.2009

 • Дослідження рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів інститутів фізичного виховання і спорту в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (дисципліни спортивно-педагогічного циклу).

  дипломная работа, добавлен 14.10.2021

 • Проблема дослідження мовленнєвої діяльності. Загальні відомості про мовленнєву діяльність. Функції мови та їх реалізація у мовленні. Органи мовлення, їх функції. Взаємозв’язок мовлення та мислення. Розвиток комунікабельності у старших дошкільників.

  курсовая работа, добавлен 12.03.2021

 • Уроки серед природи як уроки розвитку мовлення і мислення дітей. Казка і її невичерпні можливості для мовного розвитку дітей. Мовна культура вчителя і розвиток мови учня, особливості навчання граматики. Ідеї Василя Сухомлинського про мовний розвиток.

  курсовая работа, добавлен 06.03.2021

 • Поняття та предмет методології педагогіки і визначення її основних проблем. Емпіричний, теоретичний і методологічний рівні науково-педагогічного дослідження та його принципи. Мета, послідовність визначення завдань і формулювання гіпотези експерименту.

  Рефераты:  Реферат на тему "Закаливание" | Образовательная социальная сеть

  контрольная работа, добавлен 01.12.2021

 • Загальні уявлення про рівень підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи. Обґрунтування методів роботи для формування образного мислення. Методика використання творів образотворчого мистецтва в процесі становлення особистості дошкільників.

  курсовая работа, добавлен 31.10.2021

 • Викладання і виховна робота як основні види сучасної педагогічної діяльності. Педагогічні здібності – це сукупність психічних особливостей вчителя. Поняття і структура педагогічного таланту, його методичні основи та напрями професійного вдосконалення.

  курсовая работа, добавлен 24.12.2021

 • Оцените статью
  Реферат Зона
  Добавить комментарий