— Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

- Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Реферат

Kazakh national pedagogical university named after abai — официальное описание

The first Kazakh higher education institution was established in September 1, 1928 and was named Kazakh State University. Abai Kazakh National Pedagogical University is one of the major higher educational institutions of Kazakhstan. A system of lifelong education has been developed and is almost introduced in the university.

Today KazNPU and its subdivisions include 10 faculties. The training of specialists is handled in 60 chairs in 54 specialties. 25 thousand students study in full-time, part-time, distance learning, evening departments of the university. Moreover, there are pre-university departments (1,5 thousand students).

Abai KazNPU joined union of European universities (Magna Charta Universitatum). Joining Magna Charta means the participant of the agreement complies with all international standards in the field of education and science, and is one of the most prospective educational and scientific centers of the world.

— абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті

- Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті1928 жылы университетте физика-математика және лингвистика-педагогика бөлімдерінен тұратын жалғыз факультет болды. ХХ ғасырдың 30-шы жылдары лингвистика бөлімінің базасында филология факультеті ашылып, оған 49 студент қабылданды. Факультеттің іргетасын алаш зиялылары А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов, С.Сейфуллин, С.Аманжолов, М.Әуезов және т. б. көрнекті ғалым-қайраткерлер қалады.

Бүгінгі таңда Филология және көптілді білім беру институты — бұл қазақ, орыс және шетел филологиясын, әдебиеттану мен лингвистиканы оңтайлы үйлестірген классикалық және заманауи білім беру ошағы. Мұнда 3000 — ға жуық білім алушы оқиды, оның 53-і шетелдік азаматтар.

Рефераты:  Совершенный и несовершенный глагол в русском языке. Примеры

Студенттердің ғылыми-шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында институтта ғылыми үйірмелер жұмыс істейді. Қ.Жұмалиев атындағы ғылыми үйірме, «Сөзтаным», «Тілтаным», С.Сейфуллин атындағы әдеби бірлестік, «Поэтикалық жұма», «Тағылым», «Жас филолог» клубтары, «Тіл» үйірмесі, «Ағылшын тілі 21 ғасырда» (Modern English in the 21 century), «Китаист», ағылшын тілі клубтары (English Club «iCan»), «FilART» өнер клубы.

2020-2021 оқу жылында «Күлтегін» студенттік шығармашылық бірлестігі құрылды, ол «Үркер» студенттік театры, «AIDAI» би тобы, «Abaimuzic» ән өнеру ұйымы, «Аbadan» спорт ұйымы, «QALAMGER» жас журналистер клубы, «ABAImedia» ұйымы сияқты жастар клубтары мен ұйымдарын біріктіреді.

Институттың материалдық-техникалық базасы заманауи талаптарға сай, аудиториялар технологияның ақпараттық жүйелерімен жабдықталған, 2 компьютерлік сынып, 2 лингафондық кабинет, интерактивті тақталармен жабдықталған 10-нан астам аудитория бар. Басқа қалалардан келген білім алушылар жатақханамен қамтамасыз етіледі.

Филология және көптілді білім беру институты тіл мен әдебиетті, сөз өнері мен мәдениетін оқытатын нағыз шеберхана болып табылады. Мұнда алынған білім мен тәжірибе білім алушылардың өзін танытуына және тұлғалық қалыптасуына мүмкіндік береді, өзгермелі әлемде шығармашылық әлеуетін ашуға ықпал етеді.

Филология және көптілді білім беру институтының жарқын, есте қаларлық, қызықты студенттік өміріне белсене қатысуға қош келдіңіз!

Институттың жұмыс бағыттары
Оқу және оқу-әдістемелік қызмет
Ғылыми-зерттеу қызметі
Халықаралық байланыстар
Тәрбие және әлеуметтік жұмыс

Институт құрылымы
Академик С.Қирабаев атындағы Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы
Орыс тілі мен әдебиеті кафедрасы
Шетел тілдер кафедрасы
Шығыс филологиясы және аударма ісі кафедрасы

Бакалавриат — kazakh national pedagogical university named after abai

The first Kazakh higher education institution was launched on September 1, 1928 and was called Kazakh State University. It had the only Pedagogic Faculty that consisted of three divisions: physical and mathematical, natural sciences and language studies.

Рефераты:  Атырауский государственный университет им.Х. Досмухамедова | Портал для абитуриентов и школьников

Initially it was planned to open three faculties within the University: pedagogic, agricultural and medical. They had to start working in 1932-1933 academic year. However, in the interests of intensive peoples education, it was decided to evolve the newly opened university as an independent pedagogic institution.

Therefore in 1930 the University was renamed as Kazakh Pedagogic University (KazPI), and in 1935 it obtained the name of great Abay. KazPI was initially located in the small single-storey building of the former Verny women’s college. Five-month preparation courses for prospective students started functioning under the Institute.

Also pedagogic college, pedagogic schools and workers faculty opened their doors. These institutions enrolled mostly young people that grew up in orphanages with no parents, children of poor workers and some limited number of middle-class and clerks’ children.


Университеты, похожие на Kazakh National Pedagogical University named after Abai

Университеты в этом городе

Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.

Университеты в этой стране


Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.

НазваниеГородБакалаврМагистр
3831Казахский национальный университет имени аль-ФарабиАлматы5,000 USD5,000 USD
4482Евразийский национальный университет имени Л. Н. ГумилёваАстана5,000 USD7,000 USD
6634Satbayev UniversityАлматы1,479 USD
7695Карагандинский государственный университетКараганда3,000 USD3,000 USD
7796Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай ханаАлматы3,000 USD3,000 USD

Казахский национальный педагогический университет имени абая

Открытие Казахского государственного университета официально состоялось в октябре 1928 года по решению Совета народных комиссаров Казакской АССР от 23 марта того же года.
Сегодня КазНПУ имени Абая — крупный научно-образовательный центр в области высшего и послевузовского образования . Существует также факультет довузовской подготовки для иностранцев.

Рефераты:  Гражданское общество: особенности его формирования в России. Реферат. Гражданское право. 2010-07-03

КазНПУ имени Абая является ведущим центром учебно-методического обеспечения подготовки педагогических кадров в стране. В университете разработан «Портрет учителя XXI века»; 127 образовательных программ подготовки педагогических кадров нового поколения по принципу major-minor и double major (27 ОП). По 29 педагогическим ОП ведется дистанционное обучение. Разработаны программы переподготовки педагогов «Пост-дипломное педагогическое образование» — Post Graduate Pedagogical Education (PGCE) для лиц, имеющих высшее и техническое и профессиональное образование непедагогического; 12 образовательных программ подготовки педагогов на английском языке. Реализована новая форма непрерывной педагогической практики с элементами дуального обучения в течение шести семестров, для выпускного курса — blended learning и практика в течение года, обеспечивающая раннее трудоустройство.

Оцените статью
Реферат Зона
Добавить комментарий